કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2021 (Current Affairs February 2021)
તાજેતરમાં ભારત સરકારે કયા રાજ્યને મત્સ્યપાલન હબ બનાવવા પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના અંતર્ગત રૂ.400 કરોડનું રોકાણ કર્યું ?

કેરળ
ગોવા
પશ્ચિમ બંગાળ
ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2021 (Current Affairs February 2021)
અલગ-અલગ દેશોના મંગળ મિશનો અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

રશિયા : પર્ઝરવન્સ
UAE : હોપ
ભારત : મંગળયાન
ચીન : તિયાનવેન-1

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2021 (Current Affairs February 2021)
વૈશ્વિક જોખમ અહેવાલ કઈ સંસ્થા દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે ?

વર્લ્ડ મીટીયરોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન
વર્લ્ડ ઈકોનોમિક ફોરમ
ઇન્ટરનેશનલ મોનેટરી ફંડ
વર્લ્ડ બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP