કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2021 (Current Affairs February 2021)
તાજેતરમાં મનાવાયેલા 72મા પ્રજાસત્તાક દિવસે પરેડમાં ભાગ લેનાર પ્રથમ મહિલા પાઈલટ કોણ બન્યું ?

ભાવના કંઠ
મોહનાસિંહ
ચિત્રાસિંઘ
અવની ચતુર્વેદી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP