કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
13મી બ્રિક્સ સમિટ 2021ની થીમ શું હતી ?

BRICS @ 15 : Intra- BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
BRICS @ 15 : Social Groth for an Innovative Future
BRICS @ 15 : Economic Groth for an Innovative Future

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
તાજેતરમાં ક્યા દેશે ટેકનોલોજી કંપનીઓને વૈકલ્પિક ચૂકવણી સિસ્ટમની ઓફર માટે બાધ્ય કરવા વિશ્વનો પ્રથમ કાયદો પસાર કર્યો છે ?

દ.કોરિયા
ચીન
દ.આફ્રિકા
અમેરિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
ટોક્યો પેરાલિમ્પિક 2020માં શ્રી સુમિત અંતિલે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. તે કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?

હાઈ જમ્પ
શૂટિંગ
જેવેલિન થ્રો
ડિસ્ક થ્રો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
આંતરરાષ્ટ્રીય સાંકેતિક ભાષા દિવસ (International Day of Sign Langnges) ક્યારે મનાવાય છે ?

21 સપ્ટેમ્બર
22 સપ્ટેમ્બર
23 સપ્ટેમ્બર
20 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP