કરંટ અફેર્સ જૂન 2023 (Current Affairs June 2023)
તાજેતરમાં NIXIનો 20મો સ્થાપના દિવસ મનાવાયો, NIXIનું પૂરું નામ જણાવો.

નેશનલ ઈનિશિયેટિવ ફોર એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા
નેશનલ ઈનિશિયેટિવ ફોર એક્સક્લુઝિવ ઈન્ટરનેટ
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સક્લુઝિવ ઈનિશિયેટિવ
નેશનલ ઈન્ટરનેટ એક્સચેન્જ ઓફ ઈન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP