ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
રાજકીય પક્ષોને ચિહ્ન કોણ ફાળવે છે ?

ભારતીય ચૂંટણી પંચ
ભારતના રાષ્ટ્રપતિ
રાજકીય પક્ષોના પ્રમુખ
આપેલ માંથી કોઈ પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતીય બંધારણમાં કયા મૂળભૂત અધિકારની ખાતરી આપવામાં આવી નથી ?

સમાનતાનો હક્ક
સંપત્તિ હક્ક
સ્વતંત્રતાનો હક્ક
શોષણ વિરોધી હક્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 343 મુજબ સંઘની સત્તાવાર ભાષા કઈ છે ?

અંગ્રેજી
હિન્દી
હિન્દી અને અંગ્રેજી
હિન્દી, ઉર્દૂ, સંસ્કૃત અને અંગ્રેજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP