ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
શિક્ષણનો અધિકાર તે :

વહીવટી અધિકાર છે.
કાનૂની અધિકાર છે.
મૂળભૂત અધિકાર છે.
કુદરતી અધિકાર છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
નીચેનામાંથી કયો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ નથી ?

ગોવા
લક્ષદ્વીપ
દિવ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી
અંદામાન અને નિકોબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP