ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
શિક્ષણનો અધિકાર તે :

કાનૂની અધિકાર છે.
કુદરતી અધિકાર છે.
વહીવટી અધિકાર છે.
મૂળભૂત અધિકાર છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
નીચેનામાંથી કયો કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ નથી ?

અંદામાન અને નિકોબાર
ગોવા
દિવ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી
લક્ષદ્વીપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP