GPSSB Nayab Chitnish Exam Paper (23-11-2018)
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર આધારિત ભથ્થા) નિયમો, 2002ના સંદર્ભમાં નિયમ 25 હેઠળ કઈ બાબતોની વિગતો દર્શાવેલ છે?

રજા દરમ્યાન સ્થાનિક વળતર ભથ્થા અને/અથવા ઘરભાડા ભથ્થાનું નિયમન
બદલી બાદ સરકારી રહેણાંકનો કબજો
હંગામી બદલી દરમ્યાન ઘરભાડા ભથ્થાની પાત્રતા
ફરજ મોકૂફી દરમ્યન સ્થાનિક વળતર ભથ્થાની પાત્રતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnish Exam Paper (23-11-2018)
પ્લાસ્ટીકના પ્રદૂષણ નિયત્રણ માટે દૂધની કોથળી/બોટલ જમા કરાવનારને વળતર આપવાની યોજના કયા રાજ્ય દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી ?

દિલ્હી
કર્ણાટક
ગુજરાત
મહારાષ્ટ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnish Exam Paper (23-11-2018)
ગ્રામપંચાયતની રચના સંદર્ભમાં નીચેના પૈકી કયા વાક્યો યોગ્ય છે ?
(1) ગામના લાયકાત મતદારો ગ્રામ પંચાયતના સભ્યોને ચૂંટે છે.
(2) દરેક ગ્રામ પંચાયતને સરપંચ/ઉપસરપંચ હોય છે.
3) ગામના લોકો સરપંચને ગુપ્ત મતદાનથી ચૂંટે છે.
(4) ગામના લોકો ઉપસરપંચને ગુપ્ત મતદાનથી ચૂંટે છે.

માત્ર 1, 2 અને 4
માત્ર 2, 3 અને 4
માત્ર 1,3 અને 4
માત્ર 1, 2 અને 3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnish Exam Paper (23-11-2018)
લીટી દોરેલ સંજ્ઞાનો પ્રકાર લખો : એણે ડૂબતા કુટુંબને બચાવી લીધું.

ભાવવાચક સંજ્ઞા
જાતિવાચક સંજ્ઞા
દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા
સમૂહવાચક સંજ્ઞા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP