Gujarat Police Constable Practice MCQ Part - 2
આણંદમાં શિક્ષણરૂપી સ્થંભ ગણાતી એવી વલ્લભવિધાનગરની સ્થાપના કરનાર કોણ હતું ?

ભાઇ ઝવેરભાઇ
ભાઇ નરસિંહલાલ
ભાઇલાલ
ભાઇકાકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP