વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નેનો સાયન્સ શેનો અભ્યાસ સૂચવે છે ?

ક્વોન્ટમ યંત્રશાસ્ત્ર
વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોનો
જૈવ પરમાણુઓનો
યાંત્રિક તરંગોનો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP