Talati Practice MCQ Part - 1
એક વ્યક્તિ શહેર A થી શહેર B સુધી સાયકલ પર 18 કિમી/કલાકની ઝડપથી જાય છે અને શહેર B થી શહેર ૮ સુધી સાયકલ પર 12 કિમી/કલાકની ઝડપથી જાય છે. જો શહેર B થી શહેર C નું અંતર શહેર A થી શહેર B નાં અંતર કરતાં બમણું હોય તો આખી મુસાફરી દરમ્યાન એની સરેરાશ ઝડપ શોધો.

14.4 કિમી/કલાક
15 કિમી/કલાક
13.5 કિમી
14 કિમી/કલાક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP