Talati Practice MCQ Part - 1
આંતકવાદી સંગઠન આઈએસઆઈએસ(ISIS)નું પૂરું નામ શું છે ?

ઈસ્લામ સ્ટેટ ફોર ઈન્ટરનેશનલ સિક્યુરીટી
ઈસ્લામિક સ્ટેટ ઓફ ઈરાન એન્ડ સિરિયા
ઈન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર ઈસ્લામિક સ્ટેટ
ઈસ્ટામિક સ્ટેટ ઓફ ઈરાન એન્ડ સિરિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 1
નવા ઉદ્યોગ શરૂ કરનાર સાહસિકોને મદદ માટે ભારત સરકાર દ્વારા કયું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે ?

મેક ઈન ઇન્ડિયા
સ્ટાન્ડર્ડ ઇન્ડિયા
ડિજીટલ ઇન્ડિયા
સ્ટાર્ટ અપ ઇન્ડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP