કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ માહિતીને કોમ્પ્યુટરમાં લેવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

રિસ્ટોર
બેકઅપ
ડાઉનલોડ
અપલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સૌપ્રથમ વેબબ્રાઉઝરની રચના કોણે કરી હતી ?

સમ્યોર પર્પેટ
ટીમ બર્નર્સ લી
બિલ ગેટ્સ
રિચાર્ડ સ્ટોલમેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રિન્ટીંગ માટે ટાઈપ સેટિંગ કરવા માટે કેટલા પેજ થશે તેવો અંદાજ કાઢવાની ગણતરીની પ્રક્રિયાને ___ કહે છે.

કોસ્ટીંગ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
કાસ્ટિંગ ઓફ
એસ્ટીમેટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Best Machines
International Body Machines
International Business Machines
International Buyer Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટર પરથી માહિતીને સર્વર પર મોકલવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

રિસ્ટોર
ડાઉનલોડ
બેકઅપ
અપલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP