કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ માહિતીને કોમ્પ્યુટરમાં લેવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

બેકઅપ
ડાઉનલોડ
રિસ્ટોર
અપલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં માહિતી ગુજરાતીમાં લખવા માટે કયા ઓપ્શનની જરૂર પડે છે ?

ફોન્ટ
ફિલ્ટર
આમાંથી એક પણ નહિ
ફોન્ટ સાઇઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

મેગ્નેશિયમ
જિપ્સમ
સિલિકોન
ક્રોમિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
SMPS નું પૂરું નામ જણાવો.

Sitch Mode Power Supply
Switched Mode Power Supply
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Simple Mode Power Supply

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP