કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇન્ટરનેટ પર ઉપલબ્ધ માહિતીને કોમ્પ્યુટરમાં લેવાની પદ્ધતિને શું કહે છે ?

રિસ્ટોર
ડાઉનલોડ
અપલોડ
બેકઅપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
દસ્તાવેજો વગેરે જેવી બાબતોને ફોટો કોપી કરવા માટે નીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે ?

મેગ્નેટિક રીડર
પ્રિન્ટર
ઓપ્ટિકલ માર્ક રીડર
સ્કેનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસને ઈચ્છિત જગ્યા પર લઈ જવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડબલ ક્લિક
પોઈન્ટિંગ
ક્લિક
ડ્રેગિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્કથી જોડાયેલ બધા કપ્યુટરને શું કહેવામાં આવે છે ?

વર્ક સ્ટેશન
વર્કીગ સ્ટેશન
આમાંથી એક પણ નહિ
વર્કીગ નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP