ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અલંકારની ઓળખ સંબંધે ખોટો હોય તે વિકલ્પ શોધો.

બાનું હૃદય સરોવર છલકાઈ ગયું. : રૂપક
લગ્નમાં રૂપેરી શરણાઈ ગુંજતી હતી. - સજીવારોપણ
આ મારું પુસ્તક નહીં,મારું ભવિષ્ય છે. : અપહ્યુતિ
બાપુનું તેજ તો તેજ છે. : અનન્વય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂઢિપ્રયોગ ઓળખી બતાવો.

હળવા ફૂલ થઈ જવું.
ઉતાવળે આંબા ન પાકે.
અધૂરો ઘડો છલકાય.
ઝાઝા હાથ રળિયામણા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP