ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"સુથારનું મન બાવળિયે" કહેવતનો અર્થ શું છે ?

સમય ઓછો અને કામ ઘણાં
સાવ કંગાળ હોવું
સ્વાર્થમાં નજર હોવી
જેવી સોબત તેવી અસર પડે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP