ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેનામાંથી વાક્યમાંથી લીધી દોરેલ શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો.
શાકભાજીનું યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાવું તે આરોગ્ય માટે ફાયદાકારક છે.

વૈકલ્પિક દ્વંદ્વ
સમુચ્ચય દ્વંદ્વ
તત્પુરુષ સમાસ
ઈતરેતર દ્વંદ્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"મીનાક્ષી ભવિષ્યમાં સારી લેખિકા બનશે’’ - આ વાક્ય કયા પ્રકારનું છે ?

સંભવનાર્થવાક્ય
આજ્ઞાર્થવાક્ય
નિર્દેશાર્થવાક્ય
વિધ્યર્થવાક્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલ વાક્યમાં રેખાંકિત શબ્દનો કૃદંતનો પ્રકાર જણાવો.
પૂરીઓ વણતા વણતા મેં કહ્યું.

હેત્વર્થકૃદંત
ભૂતકૃદંત
વર્તમાનકૃદંત
ભવિષ્યકૃદંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
તળપદા શબ્દો અને તેના શિષ્ટ વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ બરાબર નથી ?

ફાંટ - પોટકું
હકડે ઠઠ - ભરચક
ગલઢેરા - ઝૂંપડાં
બકાલું - શાકભાજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP