ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ઇન્ડિયા આઈ. એન. એક્સ" "INDIA INX" કે જેનું ઉદ્દઘાટન માં.વડાપ્રધાનશ્રીએ કરેલ છે, તે કયા શહેરમાં આવેલ છે ?

ગિફટ સીટી ગાંધીનગર
હૈદરાબાદ
મુંબઈ
કલકત્તા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
‘નાના ગીર’ તરીકે ઓળખાતા પ્રદેશમાં આવેલાં ડુંગરો ક્યા નામે ઓળખાય છે ?

મોરધારના ડુંગરો
સરકલાના ડુંગરો
ચાડવાના ડુંગરો
લોજના ડુંગરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP