બાયોલોજી (Biology)
મેરુદંડી પ્રાણી સમુદાયમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

આપેલ તમામ
ઉભયજીવી
સસ્તન
મત્સ્ય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એમિનોઍસિડની પોલિપ્ટાઈડ શૃંખલા.

પ્રોટીન
ન્યુક્લિઈક એસિડ
ઉત્સેચક
અંતઃસ્ત્રાવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બૅક્ટેરિયા દર 35 મિનિટે વિભાજન પામે છે. જો સંવર્ધનમાં 10⁵ કોષો / ml 175 મિનિટમાં વૃદ્ધિ પામે તો 175 મિનિટમાં પ્રતિ ml કોષનું સંકેન્દ્રણ શું હશે ?

32 X 10⁵ કોષ
5 X 10⁵ કોષ
35 X 10⁵ કોષ
175 X 10⁵ કોષ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વ્હિટેકરની પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ પદ્ધતિ મુખ્યત્વે શેના પર આધારિત છે ?

કોષ કેન્દ્ર
આપેલ તમામ
કોષ રચના
પોષણ પ્રકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રજનનની પ્રક્રિયા થી નવા ઉત્પન્ન થયેલા સજીવો

મૃત્યુ પામેલા સજીવોનું સ્થાન લે.
પ્રજનન કરતા પહેલા મૃત્યુ પામે.
અનુકૂલન કરી શકતા નથી.
ફરીથી પ્રજનન કરી શકતા નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રીગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓમાં મધ્યસ્તરની હાજરી છુટીછવાઈ કોથળી સ્વરૂપે હોય તો તેને શું કહે છે ?

મેરુદંડ
કૂટ દેહકોષ્ઠ
અદેહકોષ્ઠ
દેહકોષ્ઠ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP