બાયોલોજી (Biology)
અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

સંધિપાદ
નુપૂરક
પૃથુકૃમિ
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સમુદાયનાં પ્રાણીઓ દ્વિગર્ભસ્તરીય આયોજન ધરાવે છે ?

કોષ્ઠાત્રિ
નુપૂરક
સંધિપાદ
પૃથુકૃમી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી એક R જૂથનું મહત્ત્વ દર્શાવે છે.

એમિનોઍસિડનું વર્ગીકરણ તેને આભારી છે.
પ્રોટીન સંશ્લેષણ તેને આભારી છે.
એમિનોએસિડનું ઈલેક્ટ્રૉલાઈટ તેને આભારી છે.
પેપ્ટાઈડ બંધ તેને આભારી છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આલ્ડોલેઝ ઉત્સેચક કઈ અંગિકા સાથે સંકળાયેલ છે ?

રિબોઝોમ્સ
ગોલ્ગીકાય
કણાભસૂત્ર
હરિતકણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP