બાયોલોજી (Biology)
સંધિપાદ સમુદાયનાં પ્રાણીઓ પ્રસવની દ્રષ્ટિએ કેવાં છે ?

અપત્યઅંડપ્રસવી
અપત્યઅંડપ્રસવી અને અંડપ્રસવી
અપત્યપ્રસવી
અંડપ્રસવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મધ્યગર્ભસ્તરમાંથી કોની ઉત્પત્તિ થાય છે ?

આપેલ તમામ
દેહકોષ્ઠ
શરીરગુહા
મેરુદંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મીનાની ત્વચાનો રંગ ઘેરો છે અને સીતાની ત્વચાનો રંગ ઝાંખો છે. તે માટે જવાબદાર પ્રોટીન ક્યું હોઈ શકે ?

માયોગ્લોબીન
હિમોગ્લોબીન
મેલેનીન
મેલેટોનીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિક્ષેત્રિય વર્ગીકરણ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યું ?

વ્હીટેકર
આઈકલર
વ્હૂઝ
લિનિયસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હાલના તબક્કે વિશ્વમાં ઓળખાયેલી જાતિઓ......

17 થી 18 લાખ
37 થી 40 લાખ
7 થી 18 લાખ
27 થી 29 લાખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ ઉદ્યાનોમાં રહેલી જીવંત વનસ્પતિઓનો ઉપયોગ સંશોધન માટે કયા ક્ષેત્રની એકત્રીત માહિતી મેળવવા થાય છે ?

અંતઃસ્થવિદ્યા
આપેલ તમામ
ભ્રુણવિદ્યા
કોષવિદ્યા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP