ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નાસા અને ભારતીય વિજ્ઞાનીઓના સંયુક્ત પ્રયાસરૂપે કયા વિસ્તારમાં મંગળ જેવા 4 ખડકોની શોધ થઈ છે ?

માતાના મઢ
સહ્યાદ્રી પર્વતમાળા
પોલોના જંગલો
ખોખરાનાં ડુંગરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP