કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઇન્ટ એપ્લિકેશનનો મુખ્યત્વે કયા કામમાં ઉપયોગ થાય છે ?

ચિત્રકામ
ગાણિતિક
શાબ્દિક
પ્રેઝન્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP