કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

વિન્ડોઝ
કંટ્રોલ પેનલ
ફોન્ટ
ફાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં શેનો ઉપયોગ થતો હતો ?

IC
ટ્રાન્ઝિસ્ટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વેક્યૂમ ટ્યુબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ
વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય એને ફરીથી ચાલુ કરવામાં આવે એટલે કે (Restarting Of Computer) ની પ્રક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

કોલ્ડ બુટિગ
વોર્મ બુટિગ
શટ ડાઉન
લોગિગ ઓફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP