ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતમાં કયા દિવસને 'મૂળભૂત ફરજદિન' તરીકે ઉજવવાનું નક્કી થયું છે ?

3જી જાન્યુઆરી
16મી જાન્યુઆરી
11મી જાન્યુઆરી
9મી ફેબ્રુઆરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP