ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું' નામની પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી રચનાના સર્જકનું નામ શું છે ?

ચિત્રભાનુજી
ઉમાશંકર જોશી
સુંદરમ
સ્વામી રામદાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP