ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'હવનમાં હાડકું' કહેવતનો અર્થ આપો.

શુભ કાર્યમાં વિઘ્ન નાખવું
શુભ કાર્ય કરવા
એક સાથે બે કામ કરવા
હવન કરવામાં હાડકા નાખવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
અલંકારની ઓળખ સંબંધે ખોટો હોય તે વિકલ્પ શોધો.

લગ્નમાં રૂપેરી શરણાઈ ગુંજતી હતી. - સજીવારોપણ
બાપુનું તેજ તો તેજ છે. : અનન્વય
બાનું હૃદય સરોવર છલકાઈ ગયું. : રૂપક
આ મારું પુસ્તક નહીં,મારું ભવિષ્ય છે. : અપહ્યુતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP