ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
નીચેના પૈકી સૌરાષ્ટ્રના કયા રજવાડાઓના નામથી બનારસ હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલયમાં વિદ્યાર્થીગૃહ (હોસ્ટેલ) નું નિર્માણ થયેલ છે ?

ગોંડલ અને પોરબંદર
રાજકોટ અને વાંકાનેર
ભાવનગર અને નવાનગર
મોરબી (મોવી) અને લીંબડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
દાદા ભગવાનનું મૂળ નામ જણાવો.

સોમાભાઈ વિહાભાઈ પટેલ
મૂળજીભાઈ સાકળચંદ પટેલ
અંબાલાલ મૂળજીભાઈ પટેલ
સાકળચંદ અંબાલાલ પટેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સૌરાષ્ટ્રના સુધારણા ચળવળની શરૂઆત કોણે કરી ?

મનસુખરામ ત્રિપાઠી
મણિશંકર કીકાણી
મણિલાલ ત્રિવેદી
નવલરામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP