સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
નીચેનામાંથી કયો વ્યવહાર રોકાણની પ્રવૃત્તિનો છે ?

મળેલ ડિવિડન્ડ
ચૂકવેલ ડિવિડન્ડ
પાઘડી માંડી વાળવી
ઈક્વિટી શેર બહાર પાડવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કયા વિસર્જનને ફરજિયાત વિસર્જન કહેવાશે ?

સ્વૈચ્છિક
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
ટ્રીબ્યુનલ દ્વારા
અદાલતની દેખરેખ હેઠળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સબ એકાઉન્ટન્ટ / સબ ઓડીટર
કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ માટેના નિયમો કેટલા અને કોને સૂચવેલા છે ?

ઓડિટ સમિતિ
કલમ 49, SEBI
નેશનલ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ સમિતિ
કેડબરી સમિતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP