કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'આત્મનિર્ભર ભારત 3.0' પેકેજ અંતર્ગત Production Linked Incentive-PLI(ઉત્પાદન સાથે સંબંધિત પ્રોત્સાહન) યોજના અંતર્ગત ભારતમાં કેટલા નવા મુખ્ય ક્ષેત્રોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે ?

12
8
10
20

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
સંરક્ષણ પ્રધાન શ્રી રાજનાથ સિંહે તાજેતરમાં કયા મહિનાને 'ગૌરવ માહ' તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરી હતી ?

સપ્ટેમ્બર
નવેમ્બર
ડિસેમ્બર
ઓક્ટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
HSN કોડ શું છે ?

વિશ્વની સ્થાપત્ય શૈલીને વર્ગીકૃત કરતી વ્યવસ્થા
વિશ્વભરના માલ-સામાન વર્ગીકરણ માટેની વ્યવસ્થા
મોનોલિથ્સને ઉકેલવા માટેના કોડની વ્યવસ્થા
દરેક દેશોને કમ્યુનિકેશન માટે અપાતો કોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP