કમ્પ્યુટર (Computer)
એક કિલોમીટર અંતરે રહેલા બે બિલ્ડિંગોમાં નેટવર્ક જોડાણ માટે કઈ તકનીકી વપરાય છે ?

માઇક્રોવેવ
યુટીપી
ફાઇબર
મલ્ટિપ્લેક્ષર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP