કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
એકપણ નહિ
યુનિક સિસ્ટમ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમાન્ડ આપવાને બદલે પિક્ચર ઉપર માઉસ નું બટન ક્લિક કરવાથી કમાન્ડ નો અમલ થાય તે સુવિધાને શું કહેવાય ?

સોફ્ટવેર
જીયુઆઈ
પેકેજ
સીએલઆઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર
બ્લેક કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP