કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ન હોય તો કોમ્પ્યુટર ચાલુ થઈ શકે નહિ ?

ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ
એસેમ્બલર
કમ્પાઈલર
લોડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN નેટવર્કમાં બે કોમ્પ્યુટર વચ્ચે વધારેમાં વધારે કેટલું અંતર હોવું જોઈએ ?

10000 મીટર
100 મીટર
1000 મીટર
10 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનો ક્યા પ્રકારના ડિવાઈસમાં સમાવેશ થાય છે ?

પોઈન્ટિંગ
સ્કેનિંગ
ગેટિંગ
હિટિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

મોનિટર
પ્રિન્ટર
કી-બોર્ડ
સીપીયુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP