બાયોલોજી (Biology)
કયા કોષમાં કોષદિવાલ, રંજકકણ અને મોટી રાજધાનીઓ આવેલ છે ?

વનસ્પતિકોષ અને જીવાણુ
પ્રાણીકોષ
જીવાણુ
વનસ્પતિકોષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જનીનોના સ્થાનમાં ગૌણ પરિવર્તન કોનાથી થાય છે ?

રંગસૂત્રીય વિકૃતિ
ફૉરવર્ડ વિકૃતિ
રીવર્સ વિકૃતિ
બિંદુવિકૃતિ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભ્રૂણસંવર્ધનનું મુખ્ય પ્રયોજન શું છે ?

દૈહિક સંકરણ પ્રેરણ
સુષુપ્ત રહેતા બીજમાં પ્રાકુરો વિકસાવવા
જીવરસનું અલગીકરણ
આલકેલૉઈડનું ઉત્પાદન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે કારણ કે લિપિડના અણુઓ ___ છે.

હાઈડ્રોફોબિક
તટસ્થ
હાઈડ્રોફિલિક
ઝિવટર આયન

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા વૈજ્ઞાનિકે દ્વિઅંગી વનસ્પતિઓને હિપેટીકોપ્સીડા એન્થોસિરોટોપ્સીડા અને બ્રાયોપ્સીડામાં વર્ગીકૃત કરી ?

પ્રૉફેસર શિવરામ
આયંગર
રોથમેલર
તલસાણે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ભૂમિનિવાસી વનસ્પતિ-જૂથમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

એકદળી
ત્રિઅંગી
દ્વિદળી
દ્વિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP