બાયોલોજી (Biology)
પક્ષ્મ અને કશાનો ઉદ્ભવ શામાંથી થાય છે ?

ગોલ્ગીકાય
તલકાય
કણાભસૂત્ર
તારાકેન્દ્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રીગર્ભસ્તરીય પ્રાણીઓમાં મધ્યસ્તરની હાજરી છુટીછવાઈ કોથળી સ્વરૂપે હોય તો તેને શું કહે છે ?

અદેહકોષ્ઠ
કૂટ દેહકોષ્ઠ
દેહકોષ્ઠ
મેરુદંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
શરીરમાં પ્રોટીન નું સંશ્લેષણ અને પ્રોટીનનું પાચન એ કેવી પ્રક્રિયાઓ છે ?

અપચય, ચય
વિઘટન, ચય
અપચય, વિઘટન
ચય, અપચય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA ની રચનામાં

કુલ પ્યુરીન ન્યુક્લિઓટાઈડ અને પિરિમિડીન ન્યુક્લિઓટાઈડ સરખા નથી.
બંને શૃંખલા 5 → 3 દિશામાં
હવે શૃંખલા પ્રતિસમાંતર હોય જેમાં એક શૃંખલા 3¹ → 5¹ અને બીજી શૃંખલા 3 → 5
જુદા જુદા સજીવમાં એડેનીનનું પ્રમાણ થાયમિન કરતાં અલગ હોય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લીલમાં ખોરાકનો સંચય કયા સ્વરૂપે થાય છે ?

લિપિડ
પ્રોટીન
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
સ્ટાર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિઓ કેવાં બાહ્ય પરિબળો સામે પ્રતિક્રિયા દર્શાવી શકે છે ?

પ્રકાશ, પાણી, તાપમાન, અન્ય સજીવો અને પ્રદૂષકો
પ્રકાશ, પાણી
પ્રકાશ, પાણી, તાપમાન, અન્ય સજીવો
પ્રકાશ, પાણી, તાપમાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP