બાયોલોજી (Biology)
તારાકાયની બે નળાકાર રચનાઓ એકબીજાને કાટખૂણે ગોઠવાય ત્યારે તેને શું કહે છે ?

ગોલ્ગીપ્રસાધન
તારાવર્તુળ
તારાકેન્દ્ર
લાઇસોઝોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વધતી જતી સમાનતાનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

વર્ગ-ગોત્ર-કુળ-પ્રજાતિ
પ્રજાતિ-કુળ-ગોત્ર-વર્ગ
ગોત્ર-વર્ગ-કુળ-પ્રજાતી
કુળ-પ્રજાતિ-ગોત્ર-વર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ભૂમિનિવાસી વનસ્પતિ-જૂથમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

દ્વિદળી
એકદળી
ત્રિઅંગી
દ્વિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નવા કોષો પૂર્વે અસ્તિત્વ ધરાવતા કોષના કોષવિભાજનથી અસ્તિત્વમાં આવે છે. તેવું સૌપ્રથમ કોણે દર્શાવ્યું ?

રૉબર્ટ બ્રાઉન
રુડોલ્ફ વિર્શોવ
રૉબર્ટ હૂક
સ્લીડન - શ્વૉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયો પાર્ક ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ પ્રાણીઉદ્યાનમાં સમાવિષ્ટ નથી ?

ઇન્દ્રોડા પાર્ક
નેહરુ પ્રાણીઉદ્યાન
સક્કરબાગ
સફારી પાર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નાઈડ્રોજન બેઈઝમાં કયું તત્ત્વ હોતું નથી ?

હાઈડ્રોજન
ફોસ્ફરસ
કાર્બન
નાઈટ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP