બાયોલોજી (Biology)
કોષવિભાજન દરમિયાન કઈ અંગીકા દ્વિધ્રુવીય ત્રાકની રચનાનું સંચાલન કરે છે ?

તારાકેન્દ્ર
ગોલ્ગીકાય
પક્ષ્મ
કશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સજીવોના સંગઠન સ્તરનો સાચો ક્રમ દર્શાવે છે.....

અંગિકા-અંગ-પેશી-દેહ
મહાઅણુ-કોષ-અંગતંત્ર-દેહ
કોષ-અંગતંત્ર-પેશી -દેહ
પેશી-કોષ-અંગ-દેહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કઈ ગ્રંથિના અંતઃસ્ત્રાવ પ્રોટીનના બનેલા નથી ?

પેરાથાઈરોઈડ
પિટ્યુટરી
એડ્રિનલ
સ્વાદુપિંડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રકૃતિનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા સજીવ કઈ પ્રક્રિયા દર્શાવે છે ?

અનુકૂલન
પ્રતિક્રિયા
ભિન્નતા
વિકાસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP