બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિકોષના મધ્યપટલનો મુખ્ય ઘટક કયો છે ?

કેલ્શિયમ
ફોસ્ફરસ
સલ્ફર
નાઈટ્રોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયો ઘટક ડાયસેકેરાઈડ નથી ?

સુક્રોઝ
ગેલેક્ટોઝ
માલ્ટોઝ
લેક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
DNA માં ન્યુક્લિઓટાઈડ કોના દ્વારા જોડાય છે ?

વીજ સંયોજક બંધ
વાન-ડર-વાલ્સ દબાણ
હાઇડ્રોજન બંધ
સંયોજક બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દ્વિઅંગી વનસ્પતિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ કયું છે ?

વાહકપેશી ગેરહાજર
મૂળનો અભાવ
બીજાણુ ઉત્પન્ન કરવા
એકાંતરજનન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું દ્વિતીય બંધારણ એટલે,

પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાની ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાની કુંતલાકાર ગુંચળામય રચના
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલામાં એમિનોઍસિડની સંખ્યા
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલા વચ્ચેની આંતરક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP