બાયોલોજી (Biology)
ક્લોરોફિલના બંધારણીય ઘટક તરીકે વર્તતું ખનીજ તત્ત્વ કયું છે ?

નાઈટ્રોજન
સલ્ફર
મેગ્નેશિયમ
કેલ્શિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણના જુદા-જુદા સ્તરે ગોઠવાયેલા સજીવોનાં જૂથોને જે દરજ્જો આપવામાં આવે છે તેને શું કહે છે ?

વર્ગીકૃત શ્રેણી
વર્ગક
કક્ષા
શ્રેણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું ચતુર્થ બંધારણ રચવા કયા બંધ જરૂરી છે ?

ફૉસ્ફોડાઈવ એસ્ટર બંધ
પેપ્ટાઈડ બંધ
ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
એસ્ટર બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
CZA ના નિરીક્ષણ હેઠળ કોણ કાર્ય કરે છે ?

વનસ્પતિ ઉદ્યાન
મ્યુઝિયમ
પ્રાણીઉદ્યાન
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ગુજરાતમાં ડેરીઉદ્યોગના પ્રણેતા કોણ છે ?

વેનસ
ફહિયાન
હુબેર
વર્ગીસ કુરિયન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP