કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક
ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર
ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

કોમ્યુટરનો સમૂહ
લેન
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

ક્રોમિયમ
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન
સિલીકોન
સિલિકા ક્રોમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP