બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી હેડસોઝ શર્કરાના એકમમાંથી કયું ઘટક નથી બનતું ?

ગ્લાયકોજન
ઈન્સ્યુલિન
સુક્રોઝ
સ્ટાર્ચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો:

માલ્ટોઝ - સેલ્યુલોઝ
DHAP - PGAL
રિબોઝ - રિબ્યુલોઝ
ગ્લુકોઝ - ફ્રુક્ટોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રાણી જીજામાતા પ્રાણીઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે ?

ચેન્નાઈ
અમદાવાદ
હૈદરાબાદ
મુંબઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષચક્રના તબક્કા માટે નીચે પૈકી શું સાચું છે ?

D - સંશ્લેષિત તબક્કો
C – કોષકેન્દ્રીય વિભાજન
A – કોષરસનું વિભાજન
B – ભાજનાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લિપિડ પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે કારણ કે લિપિડના અણુઓ ___ છે.

ઝિવટર આયન
હાઈડ્રોફોબિક
તટસ્થ
હાઈડ્રોફિલિક

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વૈજ્ઞાનિકો સજીવોનો ચોક્કસ અભ્યાસ થઇ શકે તે માટે કઈ પદ્ધતિ અગત્યની છે ?

વર્ગીકરણ પદ્ધતિ
વિતરણ પદ્ધતિ અને સંગઠન પધ્ધતિ
વિતરણ પદ્ધતિ
સંગઠન પધ્ધતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP