બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિની કોષદીવાલનું બંધારણ કઈ શર્કરાનું બનેલું છે ?

સુક્રોઝ
સ્ટાર્ચ
સેલ્યુલોઝ
ગ્લાયકોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ક્રિસ્ટી કોની સાથે સંકળાયેલ રચના છે ?

ગોલ્ગીકાય
કણાભસૂત્ર
હરિતકણ
અંતઃકોષરસજાળ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

એસિટાઈલ કો.એન્ઝાઈમ સિન્થેટેક - લિગેઝિસ
આલ્ડોલેઝ - લાયેઝિસ
હેક્સોકાયનેઝ - આઈસોમરેઝિસ
માલ્ટેઝ - હાઈડ્રોલેઝિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી કયો ઘટક ડાયસેકેરાઈડ નથી ?

માલ્ટોઝ
લેક્ટોઝ
ગેલેક્ટોઝ
સુક્રોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ન્યુક્લેઈન ___

નિર્બળ એસિડ + નિર્બળ પ્રોટીન
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
ન્યુક્લિઈક ઍસિડ + પ્રોટીન
રંગસૂત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP