બાયોલોજી (Biology)
પેશી સંવર્ધન દ્વારા વનસ્પતિના કોષો પેશી કે અંગમાં શું વિકસાવી શકાય છે ?

સુષુપ્તતા
સંચિત ખોરાક
પૂર્ણક્ષમતા
આંતરજાતીય સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હરિતદ્રવ્યવિહીન એકકોષી વનસ્પતિ કઈ છે ?

યીસ્ટ
ક્લેમિડોમોનાસ
મૉલ્ડ
પેનિસિલિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અપ્રાપ્ય વનસ્પતિને ઉછેરવા માટેની પદ્ધતિ છે ?

કન્ઝર્વેટરી
આરોપણ
ફર્નરી
ગ્રીનહાઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
દરેક જૈવરાસાયણિક પ્રક્રિયા થવા માટે શું અનિવાર્ય છે ?

સક્રિય શક્તિ સ્તર
ક્રિયાશીલ સ્થાન
આપેલ તમામ
ત્રિપરિમાણીય સ્વરૂપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષની આત્મઘાતી અંગિકા કઈ છે ?

હરિતકણ
કણાભસૂત્ર
લાઇસોઝોમ્સ
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP