બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનના નાશ થવા પાછળ જવાબદાર પરિબળો કયાં છે ?

UV-કિરણ
જલદ ઍસિડ
X-કિરણ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિક્ષેત્રિય વર્ગીકરણ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યું ?

આઈકલર
વ્હૂઝ
વ્હીટેકર
લિનિયસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર માટે અસત્ય વિધાન જણાવો‌‌.

દરેક સજીવમાં વારસાગત લક્ષણ માટે જવાબદાર
કોષન કોષકેન્દ્રમાં આવેલ જનીન ધરાવતી સૂક્ષ્મ રચના
આપેલ તમામ
ન્યુક્લિઈક ઍસિડનો મુખ્ય ઘટક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્ર દ્રવ્ય કઈ અવસ્થામાં જોવા મળે છે?

ભાજનાવસ્થા
અંત્યાવસ્થા
ભાજનોત્તરાવસ્થા
આંતરાવસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સુવિકસિત ન હોય તેવી ધમની અને શિરાઓ સાથેનું ખુલ્લા પ્રકારનું રુધિરાભિસરણતંત્ર કોની લાક્ષણિકતા છે ?

મૃદુકાય
વિહંગ
કોષ્ઠાંત્રિ
સંધિપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP