બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું દ્વિતીય બંધારણ એટલે,

પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલામાં એમિનોઍસિડની સંખ્યા
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાની ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલા વચ્ચેની આંતરક્રિયા
પોલિપેપ્ટાઈડ શૃંખલાની કુંતલાકાર ગુંચળામય રચના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કૉલેજન શું છે ?

તંતુમય પ્રોટીન
કાર્બોદિત
ગોળકાર પ્રોટીન
લિપિડ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કેલસ સંર્વધનમાં મૂળ શાના દ્વારા વૃદ્ધિ પામે છે ?

સાયટોકાયનીન
ઓક્સિન
ઈથીલિન
જીબરેલિન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મહત્તમ જાતિઓને સાંકળતી પૃથ્વી પરની પ્રથમ ક્રમે આવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

ત્રિઅંગી
દ્વિઅંગી
અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિ કોષ સમભાજનથી સતત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે ?

સરળ સ્થાયી પેશી
અગ્રસ્થવર્ધનશીલ પેશી
અગ્રસ્થવર્ધનશીલ પેશી અને પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી
પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા સજીવોમાં કોષદિવાલ પેપ્ટીડોગ્લાયકેનની બનેલ નથી ?

આપેલ તમામ
મીથેનોઝેન્સ
હેલોફિલ્સ
થરમોએસિડોફિલ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP