બાયોલોજી (Biology)
કઈ ગ્રંથિના અંતઃસ્ત્રાવ પ્રોટીનના બનેલા નથી ?

સ્વાદુપિંડ
પિટ્યુટરી
પેરાથાઈરોઈડ
એડ્રિનલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાંચ સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ કયા વૈજ્ઞાનિકે રજૂ કર્યું ?

કરોલસ લિનિયસ
થીઓફેસ્ટસ
આર.એચ. વ્હીટેકર
આઈકલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નીચે પૈકી હેડસોઝ શર્કરાના એકમમાંથી કયું ઘટક નથી બનતું ?

સુક્રોઝ
ઈન્સ્યુલિન
સ્ટાર્ચ
ગ્લાયકોજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પક્ષ્મ અને કશા કયા કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે ?

હલનચલન
પાચન
પ્રચલન
પ્રચલન અને હલનચલન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૂત્રાંગો ક્યાં કાર્ય સાથે સંકળાયેલાં છે ?

પ્રતિકારના
પ્રતિચારના
આપેલ તમામ
ખોરાકને પકડવાના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP