બાયોલોજી (Biology)
ચતુર્થબંધારણ ધરાવતા સંયુગ્મી પ્રોટીનનું એક ઉદાહરણ કયું છે ?

ગ્લોબ્યુલર
માયોસીન
ક્લોરોફિલ
ઈમ્યુનોગ્લોબ્યુલીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૂત્રાંગો ક્યાં કાર્ય સાથે સંકળાયેલાં છે ?

ખોરાકને પકડવાના
પ્રતિકારના
પ્રતિચારના
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ચેતાતંત્ર ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

સંધિપાદ
કોષઠાંત્રિ
મૃદુકાય
નુપૂરક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
આદિકોષકેન્દ્રીકોષમાં શેની ગેરહાજરી હોય છે ?

કોષકેન્દ્ર
આપેલ તમામ
તારાકેન્દ્ર
પટલમય અંગિકા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP