બાયોલોજી (Biology)
જીવંત કોષો પોતાની જૈવિકક્રિયા કયા પરિબળ હેઠળ કરે છે ?

નીચું તાપમાન અને વાતાવરણ દબાણ
નીચું તાપમાન અને ઊંચા દબાણ
ઊંચું તાપમાન અને વાતાવરણ દબાણ
ઊંચું તાપમાન અને નીચું દબાણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એક જાતિના સજીવો પરસ્પર સમાગમ કરી કઈ ઘટનાથી ફલિતાંડ બને છે ?

વિભેદન
વિકાસ
ફલન
વિઘટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ત્રિક્ષેત્રિય વર્ગીકરણ કયા વૈજ્ઞાનિકે આપ્યું ?

વ્હૂઝ
લિનિયસ
આઈકલર
વ્હીટેકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
થીઓફેસ્ટસ અને લિનિયસે વનસ્પતિઓને શેના આધારે વર્ગીકૃત કરી ?

મહત્તા
વસવાટ અને જાતિલક્ષણો
વસવાટ
જાતિલક્ષણો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
લાઇસોઝોમ્સ કયા પ્રકારના ઉત્સેચક ધરાવે છે?

લાઇપેઝ
પ્રોટીએઝ
આપેલ તમામ
કાર્બોહાઈડ્રેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP