બાયોલોજી (Biology)
સહઘટક એટલે શું ?

એપોએન્ઝાઈમ
અકાર્બનિક ઘટકો
આપેલ તમામ
ઉત્સેચકના બંધારણનો બિનપ્રોટીન ભાગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વ્હીટેકરે આદિકોષકેન્દ્રીય સજીવોને શામાં વર્ગીકૃત કર્યા ?

મોનેરા
ફૂગ
વનસ્પતિ સૃષ્ટિ
પ્રોટીસ્ટા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવસમાજો અને તેના પર્યાવરણ વચ્ચેની આંતરક્રિયાઓ વડે શું રચાય છે ?

જીવાવરણ
જીવસમાજ
નિવસનતંત્ર
વસ્તી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભૂમિગત ગાંઠામૂળી પ્રકાંડ ધરાવતી નાનામાં નાની અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કઈ છે ?

પાઈનસ
સીકોઈયા
સાયકસ
ઝામિયા પિગ્મિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP