બાયોલોજી (Biology)
ભાજનાવસ્થા એ ભાજનોત્તરાવસ્થાથી કઈ રીતે જુદી પડે છે ?

ત્રાકતંતુનું સંકોચન થઈ સેન્ટ્રોમિયર વિભાજન
રંગસૂત્રદ્રવ્ય બાબતે
સેન્ટ્રોમિયર ધરાવતી રંગસૂત્રિકા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એમાયલોઝ એટલે,

સેલ્યુલોઝનું બીજુંનામ
ગ્લુકોઝની બનેલી શાખિત શૃંખલા
ગ્લુકોઝની બનેલી અશાખિત શૃંખલા
ગ્લુકોઝનું બીજું નામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફોસ્ફૅટને એક પ્રક્રિયાર્થી પાસેથી બીજા પ્રક્રિયાર્થી સાથે જોડાણ કરી આપે તેને શું કહેવાય ?

ટ્રાન્સફરેઝ
હાઈડ્રોલેઝિસ
સિન્થેટેઝ
આઈસોમરેઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભાજનોત્તરાવસ્થા દરમિયાન થતી ઘટના કઈ છે ?

રંગસૂત્ર વિષુવવૃત્તીય તલ રચે છે.
સેન્ટ્રોમિયર વિભાજિત થઈ રંગસૂત્રિકા છૂટી પડી વિરુદ્ધ ધ્રુવ પર ગોઠવાય.
રંગસૂત્ર સમગ્ર કોષ વિસ્તારમાં પથરાય.
રંગસૂત્ર રંગસૂત્ર દ્રવ્યમાં ફેરવાય.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિના નમૂનાનું સંગ્રહસ્થાન એટલે...

વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન
ગ્રીનહાઉસ
વનસ્પતિ ઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP