બાયોલોજી (Biology)
અસંગત જોડ શોધો.

ભાજનાવસ્થા - રંગસૂત્રનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ જોઈ શકાય છે.
પૂર્વાવસ્થા - રંગસૂત્ર બે એકલસૂત્ર અને સાંકળતા સેન્ટ્રોમિયરનું બનેલું છે.
ભાજનોત્તરવસ્થા - રંગસૂત્રો કોષના વિષુવવૃત્તીય તલમાં ગોઠવાય છે.
અંત્યાવસ્થા - કોષકેન્દ્રપટલ, ગોલ્ગીપ્રસાધન, પુનઃસ્થાપિત થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ચયાપચય ક્રિયામાં ચય ક્રિયા એટલે શું ?

વિઘટનાત્મક પ્રક્રિયા
સર્જનાત્મક પ્રક્રિયા
વિકાસાત્મક પ્રક્રિયા
વિભેદિત પ્રક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષમાં કોષરસમાં રહેલા કોષરસવિહીન વિસ્તારોને શું કહે છે ?

લાઈસોઝોમ
રસધાની
રિબોઝોમ્સ
ગોલ્ગીકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ વાહકપેશીયુક્ત રચના ધરાવતી વનસ્પતિ કઈ છે ?

અનાવૃત બીજધારી
આવૃત બીજધારી
દ્વિઅંગી
ત્રિઅંગી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પાણીની ઊંચી ગુપ્ત ઉષ્માની એક સાચી લાક્ષણિકતા કઈ ?

સરોવરનું પાણી બરફ બનતું નથી.
શરીરના દરેક ભાગમાં ઉષ્ણતાનું વહન સરખું થાય છે.
વનસ્પતિમાં રસારોહણ જળવાય છે.
પાણીને યાંત્રિક આંચકા લાગતા નથી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP