બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિમાં સમભાજન કઈ પેશીમાં દર્શાવાય ?

જટિલ પેશી
આપેલ તમામ
સ્થાયી પેશી
વર્ધનશીલ પેશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
અંગસ્તરીય આયોજન ધરાવતો સમુદાય કયો છે ?

સંધિપાદ
પૃથુકૃમિ
નુપૂરક
મૃદુકાય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જો સજીવ શરીરમાં મૅગ્નેશિયમની ઊણપ હોય તો તેની કઈ ક્રિયા અટકી જાય ?

કોષરસપટલની પ્રવેશશીલતા
શક્તિવિનિમય
પ્રજનન
ખોરાકનું ચયાપચય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ભારતમાં મહાકાય વડ ક્યાં આવેલ છે ?

રોયલ બોટનિકલ ગાર્ડન
ઇન્ડિયન બોટાનિકલ ગાર્ડન
નેશનલ બોટનિકલ ગાર્ડન
લૉઈડ બોટનિકલ ગાર્ડન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મીઠા પાણીના મત્સ્યોનું જૂથ કયું છે ?

કટલા, રોહુ, મેક્રેલ
રોહુ, મિગ્રલ, કટલા
મિગ્રલ, મેકેલ, પ્રોમ્ફેટ
મેજરકાર્પ, હિલસા, સારડીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP