બાયોલોજી (Biology)
રંગસૂત્રની સંખ્યા મૂળકોષ કરતા અડધી બનાવતો તબક્કો કયો ?

ભાજનવસ્થા-II
ભાજનવસ્થા-I
ભાજનોત્તરવસ્થા-I
ભાજનોત્તરવસ્થા-II

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણથી કેવા સજીવોના સંરક્ષણ માટે ઉપાયો યોજી શકાય ?

પ્રજનન ન કરી શકતાં
સૌથી ઓછા પ્રમાણમાં હોય તેવા
નાશપ્રાય અને લુપ્ત થતા જતા
એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
બંધ પ્રકારનું પરિવહનતંત્ર ધરાવતા અપૃષ્ઠવંશી મેરુદંડી પ્રાણીઓ ક્યાં છે ?

સસ્તન
મૃદુકાય
બાલાનોગ્લોસસ
સંધિપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા પ્રકારના વિભાજનને લીધે દેહના દરેક કોષમાં જનીનદ્રવ્ય એકસરખું હોય છે ?

સમવિભાજન
સમવિભાજન અને અસમભાજન
અસમભાજન
અર્ધસૂત્રીભાજન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP