બાયોલોજી (Biology)
પાકમાં વધુ માત્રામાં પ્રોટીન અને ખનીજ તત્ત્વો ઉત્પન્ન કરવા માટેની પદ્ધતિ ?

બાયોફોર્ટિફિકેશન
જૈવવિશાલન
દૈહિક સંકરણ
સૂક્ષ્મ સંવર્ધન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
જીવસમાજો અને તેના પર્યાવરણ વચ્ચેની આંતરક્રિયાઓ વડે શું રચાય છે ?

નિવસનતંત્ર
જીવાવરણ
જીવસમાજ
વસ્તી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વનસ્પતિનાં અંગોની બાહ્યસપાટી પર રક્ષણાત્મક પડ બનાવતું લિપિડ કયું છે ?

મીણ
ચરબી
ફૉસ્ફોલિપિડ
અર્ગોસ્ટેરૉલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ડાઈકાયનેસીસના અંતમાં શું થાય છે ?

જનીનોની અદલાબદલી
રંગસૂત્ર દૂર ખસે
કોષકેન્દ્રીકા અને કોષકેન્દ્રપટલ લુપ્ત થાય.
પૂર્ણ રંગસૂત્ર સંકોચન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન માટે અસંગત વાક્ય કયું ?

બાળકોષનું જનીન બંધારણ માતૃકોષ જેવું જ હોય છે.
સમજાત રંગસૂત્રો પૂર્વાવસ્થા દરમિયાન જોડીમાં ગોઠવાય છે.
ભાજનોત્તરાવસ્થા દરમિયાન સેન્ટ્રોમિયરનું વિભાજન થાય છે.
માતૃકોષ એકકીય કે દ્વિકીય હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
નિવસનતંત્રની રચના કેવી રીતે થાય છે ?

વસ્તી અને પર્યાવરણ વચ્ચે આંતરક્રિયા
વસ્તી અને જાતિ વચ્ચે આંતરક્રિયા
જીવસમાજ અને ઉર્જા વચ્ચે આપલે
સજીવ સમાજ અને પર્યાવરણ વચ્ચે આંતરક્રિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP